Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5445
Title: Türkçenin yabancılara öğretimi: Sorunlar, çözüm önerileri ve yabancılara Türkçe öğretiminin geleceğiyle ilgili görüşler
Authors: Durmuş, Mustafa
Issue Date: 2013
Abstract: İnsanların ana dillerinden başka bir dili öğrenme isteğinin ardında toplumsal, uluslararası gelişmelerden etkilenen bireysel tercihler bulunur. Türkçenin yabancılar tarafından öğrenilme taleplerini ortaya çıkaran alanlar bakımından değerlendirildiğinde Türkiye’nin ve Türkçenin özellikle bölgesinde ve de dünyada yükselen değer olarak kendisini gösterdiği görülmektedir . Türkçenin yabancılara öğretilme sürecinde karşılaşılan çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Yazıda ayrı ayrı işaret edilen ve yeri geldikçe çözüm önerileri belirtilen bu sorunlar; söz konusu alanda kuramsal, akademik çalışmaların artması ile giderilebilir. Ayrıca Türkçenin yabancılara öğretiminin; dış siyaset, ekonomi, kültür, sanat, eğitim, bilim gibi alanlardan beslenirken diğer taraftan da bu alanlarda Türk imajının olumlu yönde gelişmesinde etkili olduğu dikkate alınarak yürütülecek nitelikli çalışmalar, yine bahsedilen sorunları çözümü için yararlı olacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/168677
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5445
ISSN: 1308-9196
1308-7363
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.