Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5465
Title: Türkiye'de Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Maliyetleri Halka Açılmaları Gerçekten Engelleyecek Boyutta mı?
Authors: Kılıç, Saim
Alp, Ali
Kaymaz, Önder
Issue Date: 2009
Abstract: Bu çalışmada, uluslararasında yaygın bir şekilde uygulanan Standart Maliyet Modeli kullanılmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı 335 adedi borsada işlem gören ve 275 adedi borsa dışında bulunan toplam 610 adet halka açık şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan bilgi verme ve raporlama yükümlülüklerinden kaynaklanan uyum maliyetleri ölçülmüştür. Buna göre, 2007 yılı itibariyle, halka açık şirket başına yıllık ortalama uyum maliyeti, borsada işlem gören şirketler için 254 bin YTL; borsa dışı şirketler için 20 bin YTL olarak tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, diğer bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, sermaye piyasası mevzuatına uyum maliyetlerinin şirketlerin halka açılmalarının önünde engel olduğu iddiasının geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.
In this study, the costs arising from compliance with the disclosure and reporting obligations in the Capital Markets Regulations of 610 public companies registered at the Capital Markets Board, have been measured by exploiting the Standard Cost Model which is an internationally recognized approach. 335 of these public companies are the listed ones whose stocks are traded in the stock exchange, and the resting 275 companies are the non-listed ones whose stocks are not traded in the stock exchange market. Accordingly, as for the year 2007, the average compliance cost per public company has been estimated to be 254 thousand Turkish lira for the listed companies and 20 thousand Turkish lira for the non-listed companies. When the results of the study are evaluated together with the other findings, the assertion suggesting that costs arising in compliance with capital markets regulations, compliance costs, constitute an obstacle for the companies that are willing to go public is shown to be invalid.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/90825
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5465
ISSN: 1301-1650
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.