Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5469
Title: Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi
Other Titles: A Questionnaire About Scientific Research and Teaching Practices, Viwes on the Discipline and Political Attitudes of International Relations' Academicians in Turkey
Authors: Aydın, Mustafa
Keywords: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Uluslararası İlişkiler
Issue Date: 2007
Abstract: Nisan-Haziran 2007'de Türkiye'deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler (UAİ) bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden akademik tercihlerine, siyasi yönelimlerinden eğitim modellerine, disiplinin gelişimiyle ilgili öngörülerinden alanın önde gelen akademisyen ve dergilerine kadar 87 soruya cevap arayan anketin, temel amacı Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlerin küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumları, siyasi süreçlere katılımları ve disiplinin Türkiye'deki geleceğini değerlendirmekti. Ayrıca, UAİ disiplininin Türkiye'de geldiği nokta ve gelişim yönü, alanın çalışanlarınca görüldüğü şekliyle, ortaya çıkartılmaya çalışıldı.
A questionnaire was circulated among the faculty members of the International Relations (IR) Departments of universities in Turkey between April-June 2007 to examine whether the developments that have taken place in the wider world since the end of the Cold War had been effect on how the Turkish academics see the discipline and how much they were reflected in their teaching. The questionnaire had 87 questions about participants' personal experiences, their academic preferences, political attitudes and teaching, their foresights regarding the future of the discipline. The main aim of the questionnaire was to evaluate the attitudes of academics working in Turkey in the field of International Relations about the main issues on the national, regional and global agendas and their participation in the political processes, as well as their ideas about the future of the discipline in Turkey.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/70208
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5469
ISSN: 1304-7310
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.