Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5469
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Mustafa-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:41Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:41Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.issn1304-7310-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/70208-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5469-
dc.description.abstractNisan-Haziran 2007'de Türkiye'deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler (UAİ) bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden akademik tercihlerine, siyasi yönelimlerinden eğitim modellerine, disiplinin gelişimiyle ilgili öngörülerinden alanın önde gelen akademisyen ve dergilerine kadar 87 soruya cevap arayan anketin, temel amacı Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlerin küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumları, siyasi süreçlere katılımları ve disiplinin Türkiye'deki geleceğini değerlendirmekti. Ayrıca, UAİ disiplininin Türkiye'de geldiği nokta ve gelişim yönü, alanın çalışanlarınca görüldüğü şekliyle, ortaya çıkartılmaya çalışıldı.en_US
dc.description.abstractA questionnaire was circulated among the faculty members of the International Relations (IR) Departments of universities in Turkey between April-June 2007 to examine whether the developments that have taken place in the wider world since the end of the Cold War had been effect on how the Turkish academics see the discipline and how much they were reflected in their teaching. The questionnaire had 87 questions about participants' personal experiences, their academic preferences, political attitudes and teaching, their foresights regarding the future of the discipline. The main aim of the questionnaire was to evaluate the attitudes of academics working in Turkey in the field of International Relations about the main issues on the national, regional and global agendas and their participation in the political processes, as well as their ideas about the future of the discipline in Turkey.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUluslararası İlişkileren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleTürkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketien_US
dc.title.alternativeA Questionnaire About Scientific Research and Teaching Practices, Viwes on the Discipline and Political Attitudes of International Relations' Academicians in Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relationsen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümütr_TR
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.institutionauthorAydın, Mustafa-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
dc.identifier.trdizinid70208en_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.