Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/660
Title: Servis kalitesi destekli otomatik web servisleri yürütücüsü
Other Titles: Automatic web services execution engine with qos support
Authors: Doğdu, Erdoğan
Mescigil, Ömer
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Web servisleri
Dinamik servis seçimi
QoS
BPEL
XML
Web services
Service selection
Issue Date: 2007
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Mescigil, Ö.(2007).Servis kalitesi destekli otomatik web servisleri yürütücüsü .Ankara : TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: BPEL birleşik web servislerde kullanılan bir endüstri standardıdır. BPEL ile web servislerinden kurulu bir iş akışı oluşturulabilir ve bir BPEL yürütücüsü üzerinde işletilebilir. Standart BPEL ile web servislerinin dinamik çalıştırılması gerçekleştirilebilir; ancak otomatik servis seçim desteği sağlanamamaktadır. Bu tez kapsamında servislerin gerçek zamanlı seçimini sağlamak üzere BPEL diline servis kalitesi eklentisi yapılmıştır. Ayrıca kullanıcının tanımladığı servis kalitesi parametrelerini kullanan bazı basit servis seçim algoritmaları önerilmiştir. Böylelikle yürütücünün iş çıkarma yeteneği arttırılmıştır. Önerilen çözüm servis kalitesini destekleyecek şekilde açık kaynaklı bir BPEL yürütücüsü, ActiveBPEL, üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca servis seçim algoritmalarının başarımını ölçmek üzere kapsamlı bir test ortamı geliştirilmiştir. Yapılan testler ile Servis Kalitesi Destekli BPEL Yürütücüsü'nün BPEL süreçlerine ilişkin ortalama cevaplama sürelerini düşürerek sistemin genel başarımını arttırdığını gösteren sonuçlar sunulmaktadır.
Business Process Execution Language for Web Services (BPEL) is an industry standard language for web services composition. BPEL allows users to compose and execute web services-based workflows utilizing distributed web services. Standard BPEL allows dynamic execution of web services, but automatic service selection is not supported. We propose to extend WS-BPEL to allow users to specify Quality of Services (QoS) parameters that will guide the BPEL execution engine to select appropriate services during run-time that will improve the engine performance towards higher system throughput. For this we propose to use some simple service selection algorithms that utilize user-specified QoS parameters. We implemented our proposal by extending an open-source BPEL engine, ActiveBPEL, to support QoS parameters. We also developed an extensive test environment to test the performance of the algorithms for service selection. We present the results showing that QoS- supported BPEL execution improves the overall system throughput by lowering the average execution times of BPEL processes.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/660
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Mescigil_tez.pdfÖmer Mescigil_tez950.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.