Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/669
Title: Süpersonik kavitelerdeki akışın sayısal analizi
Other Titles: Numerical anaysis of supersonic cavity flow
Authors: Aradağ, Selin
Aylı, Ülkü Ece
Keywords: Akışkanlar dinamiği
Kavite
Supersonic flow
Issue Date: 2012
Source: Aylı, E.(2012).Süpersonik kavitelerdeki akışın sayısal analizi.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Bu çalışmada uçakların mühimmat depolayan bölümlerini temsil eden süpersonik açık kavitelerdeki türbülanslı ve zamana bağlı değişen akışın davranışını, karmaşık yapısını açıklamak ve ortaya koymak amaçlanmıştır. Kavite çevresindeki yüksek hızlar akış alanında birçok karmaşık yapı oluşturmakta ve bu da havacılık uygulamalarında önemli bir sorunu doğurmaktadır. Bu doğrultuda literatürde kavite akış fiziğinin anlaşılması amacı ile gerçekleştirilen birçok deneysel ve sayısal çalışma bulunmaktadır. Tez kapsamında iki boyutlu ve üç boyutlu akış simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Zamana-bağlı sıkıştırılabilir Reynolds-Ortalamalı Navier-Stokes (URANS) denklemleri süpersonik kavite akışı için çözülmüştür. Sayısal parametrelerin ve kavite uzunluk/derinlik oranının akış üzerine etkileri incelenmiştir. HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizlerinin sonuçları literatürde aynı parametrelerde gerçekleştirilmiş olan deneysel çalışma ile ses basınç seviyeleri (SPL) ve basınç kat sayısı dağılımı cinsinden kıyaslanmıştır. Süpersonik kavite akışının doğası ve fiziği araştırılmıştır. İki boyutlu ve üç boyutlu analiz sonuçları karşılaştırılmış ve üç boyut etkilerinin ihmal edilmemesi gerektiği saptanmıştır. Kavite üzerinde yüksek hızlı akışlar, karmaşık, zamana bağlı değişen zor bir akış alanı yaratmaktadır. Bu karmaşık akış içince basınç dalgalanmaları ve rezonans oluşumu vardır. Kavite uzunluğu kavite akışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, akışın yapısında değişikliklere neden olabilmektedir.
In this research, internal carriage of stores which is modeled by supersonic rectangular cavity is studied according to explain turbulent, unsteady and complex flow field in the cavity region. High speed flows over open cavities can produce complex unsteady flow fields that are important practical concern in aerospace applications. Therefore to understand the nature of the supersonic flow over an open cavity numerous numerical and experimental studies are performed. In this study, two and three dimensional simulations are performed. Unsteady, compressible and time dependent Reynolds-Averaged Navier-Stokes (URANS) equations are solved for supersonic cavity flow. The effects of numerical parameters and cavity length to depth ratio effects are investigated. The results of the CFD analyses are compared by using the experimental values which are obtained from the experiment with the same flow parameters, for sound pressure levels (SPL) and pressure coefficient distribution given in literature. Supersonic cavity flow physics and flow nature is analyzed. Two dimensional and three dimensional simulation results are compared with each other and it is stated that three dimensional effects cannot be neglected. High speed flow over the cavity creates complex, unsteady and difficult flow field. In this complex flow field, pressure fluctuations and resonance takes place. Cavity length has an important effect on the cavity flow.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/669
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316535.pdfÜlkü Ece Aylı_tez7.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.