Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/676
Title: Metin ve grafiksel öğeleri birleştiren yeni bir parola tabanlı kimlik doğrulama yöntemi
Other Titles: A new password based authentication method combining textual and graphical elements
Authors: Bıçakcı, Kemal
Akpulat, Murat
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Issue Date: 2012
Source: Akpulat, M.(2012).Metin ve grafiksel öğeleri birleştiren yeni bir parola tabanlı kimlik doğrulama yöntemi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Güvenlik sistemlerini bir bütün olarak ele aldığımızda, bu bütünün ilk ve belki de en önemli parçası kimlik doğrulamadır. Özel donanım gerektirmeme ve kullanım kolaylığı gibi sebeplerden dolayı günümüzde en yaygın kullanılan kimlik doğrulama yöntemi ?ifre (parola) tabanlı olanlardır. Ancak kullanıcıların tahmin edilmesi kolay ?ifreler seçmesi ciddi güvenlik problemlerini beraberinde getirmektedir. ?nsanın resim hafızasının sözel hafızadan daha üstün olması gerçeğinden yola çıkılarak son yıllarda pek çok grafiksel parola yöntemleri geli?tirilmi? fakat bu yöntemler pratik uygulamalarda henüz klasik metin parolaların yerini alamamı?tır. Bu çalı?mada alı?kanlık bağlamında daha az deği?iklik gerektiren ve hem metin hem grafiksel öğeler içeren yeni bir parola tabanlı kimlik doğrulama yöntemi önermekteyiz. Yaptığımız deneysel çalı?malar Yaz&Tıkla ismini verdiğimiz yeni yöntemin hem uzun dönem hatırlanabilirlik hem de kullanıcı memnuniyeti açısından sadece metin ve sadece grafik tabanlı parola yöntemlere oranla daha ba?arılı olduğunu göstermektedir.
When security systems are considered as a whole, the first and perhaps the most important part is authentication. Due to reasons such as not requiring special hardware and ease of use, the most used authentication methods are the ones based on passwords. Yet, the fact that users choose easy-to-guess texts as passwords makes all the precautions the security systems try to take void. Based on the fact that human?s picture memory is superior to his verbal memory, many graphical password methods were developed but these methods have not replaced text based passwords in practice. In this study, a new password based authentication method, which is based on both text and graphical elements and that needs fewer changes in user behaviour, is put forward. In the empirical studies carried out, the new method so called ?Type&Click? is found to be more successful in terms of long-term memorable and user satisfaction when compared to text only and graphical only password methods.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/676
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316537.pdfMurat Akpulat_tez1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.