Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/727
Title: Anestezistin Uyanik Kraniyotomi Uygulamalarındaki Yaklaşımı
Other Titles: Anaesthesiologist's Approach to Awake Craniotomy
Authors: Özlü, Onur
12754
Keywords: Awake craniotomy
anaesthesia
local
Uyanık kraniyotomi
Anestezi
Lokal
Issue Date: 2018
Publisher: Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation
Source: Özlü, O. (2018). Anaesthesiologist’s Approach to Awake Craniotomy. Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, 46(4), 250.
Abstract: Awake craniotomy, which was initially used for the surgical treatment of epilepsy, is performed for the resection of tumours in the vicinity of some eloquent areas of the cerebral cortex which is essential for language and motor functions. It is also performed for stereotactic brain biopsy, ventriculostomy, and supratentorial tumour resections. In some institutions, avoiding risks of general anaesthesia, shortened hospitalization and reduced use of hospital resources may be the other indications for awake craniotomy. Anaesthesiologists aim to provide safe and effective surgical status, maintaining a comfortable and pain-free condition for the patient during surgical procedure and prolonged stationary position and maintaining patient cooperation during intradural interventions. Providing anaesthesia for awake craniotomy require scalp blockage, specific sedation protocols and airway management. Long-acting local anaesthetic agents like bupivacaine or levobupivacaine are preferred. More commonly, propofol, dexmedetomidine and remifentanyl are used as sedative agents. A successful anaesthesia for awake craniotomy depends on the personal experience and detailed planning of the anaesthetic procedure. The aim of this review was to present an anaesthetic technique for awake craniotomy under the light of the literature.
Uyanık kraniyotomi tekniği ilk olarak epilepsi cerrahisinde başlamışken günümüzde hassas beyin korteksine yakın beyin tümörlerinin rezeksiyonunda, stereotaktik beyin biyopsisi, ventrikülostomi, derin beyin stimülasyonu, supratentorial tümör rezeksiyonu işlemlerinde uygulanmaktadır. Ayrıca genel anestezi risklerini önlemek, hastanede kalış sürelerini azaltarak hastane kaynak kullanımında tasarruf sağlamak için tercih edilmektedir. Bu teknikte anestezistin hedefi ameliyatın güvenli ve etkin şartlarda yapılması bunun yanında, hastanın işlemin ağrılı bölümlerine ve uzamış immobilizasyona toleransını sağlamak, intradural testler sırasında kooperasyonunu devam ettirmektir. Anestezi uygulaması kafa cildi anestezisi ile beraber olmak zorundadır. Uzun etkili yüksek hacimde bupivakain ve levobupivakain tercih edilir. Sedasyon için sıklıkla propofol, deksmedetomidin ve remifentanil tercih edilir. Başarılı bir uyanık kraniotomi ekibin tecrübesi ve anestezi işleminin detaylı olarak planlanmasına bağlıdır. Bu derlemenin amacı, yazılı kaynaklara dayalı olarak uyanık kraniotomi uygulamalarında anestezi teknikleri hakkında bilgi paylaşımıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/307916
http://jtaics.org/jvi.aspx?pdir=tard&plng=eng&un=TARD-56255
https://www.journalagent.com/tard/pdfs/TARD-56255-REVIEW-OZLU.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/727
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

8
checked on May 27, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

11
checked on May 28, 2023

Page view(s)

28
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.