Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7857
Title: Çok kullanıcılı çok antenli aşağı gönderim sistemleri
Other Titles: Downlink multi-user mimo systems
Authors: Turgut, Ayşe Melda Yüksel
Yalçınduran, Çınar
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
çok kullanıcılı
çok girdili çok çıktılı sistemler (MU-MIMO)
genelleştirilmiş güç yineleme önkodlaması (GPIP)
minimum ortalama karesel hata önkodlaması (MMSE)
yarı dik kullanıcı seçimli sıfıra zorlayıcı önkodlama (SUSZF)
veri hızı bölütleme (RS)
multi-user multiple input multiple output systems (MU-MIMO)
generalized power iteration precoding (GPIP)
minimum mean square error precoding (MMSE)
semi-orthogonal user selection zero forcing precoding (SUSZF)
rate splitting(RS)
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Yalçınduran, Çınar. (2021). Çok kullanıcılı çok antenli aşağı gönderim sistemleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: Bu çalışmada çok kullanıcılı, çok girdili çok çıktılı aşağı gönderim sistemlerinde (downlink MU-MIMO) kullanıcılar arası girişimi kontrol ederek toplam veri hızını artırmak için kullanılan önkodlama yöntemleri hatasız ve hatalı Rayleigh kanalları için incelenmektedir. Bu sistemler, baz istasyonundaki ve kullanıcılardaki anten sayısına ve kullanıcı sayısına göre az yüklü, kritik yüklü ya da aşırı yüklü olabilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yeni önerilmiş olan genelleştirilmiş güç yineleme önkodlamasının (GPIP) ortalama karesel hata önkodlama (MMSE) ve veri hızı bölütleme (RS) ile karşılaştırması yapılmaktadır. GPIP yönteminin hatasız kanallarda tüm yük durumlarında, MMSE yöntemi ile benzer veya ondan daha kötü sonuçlar verdiği, üstelik MMSE yönteminin daha düşük karmaşıklığa sahip olduğu gözlemlenmiştir. GPIP yöntemi hatalı kanallarda ise tüm yük durumlarında MMSE yönteminden daha iyi, RS yönteminden daha kötü sonuç vermektedir ve MMSE yöntemine göre daha kısa sürede çalışmaktadır.
In this paper, precoding methods used in downlink multi-user, multi-input multioutput systems (downlink MU-MIMO) for Rayleigh channels with perfect and imperfect channel knowledge are investigated. Precoding methods provide inter-user interference management and are designed to maximize the achievable sum rate. Downlink MU-MIMO systems can be underloaded, critically loaded or overloaded depending on the number of antennas at the base station and users and the number of users. This study provides a comparison between the generalized power iteration precoding (GPIP) (which is newly proposed in the literature) with the minimum mean square error precoding (MMSE) and rate splitting (RS). It is observed that for channels with perfect knowledge, the GPIP method results in similar or worse sum rate performance than the MMSE method in all load cases. Moreover, the MMSE method has lower complexity. For channels with imperfect knowledge, GPIP has better performance than MMSE method, but worse performance than RS method and performs faster than the MMSE in all different load cases.
Description: YÖK Tez No: 692752
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qqs85a1CPVsZAllCuAUSsw6X7I2gedvbfYC-1anbZ2TF
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7857
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
692752.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

20
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.