Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTurgut, Ayşe Melda Yüksel-
dc.contributor.authorYalçınduran, Çınar-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:20:14Z-
dc.date.available2021-12-02T17:20:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationYalçınduran, Çınar. (2021). Çok kullanıcılı çok antenli aşağı gönderim sistemleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qqs85a1CPVsZAllCuAUSsw6X7I2gedvbfYC-1anbZ2TF-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7857-
dc.descriptionYÖK Tez No: 692752en_US
dc.description.abstractBu çalışmada çok kullanıcılı, çok girdili çok çıktılı aşağı gönderim sistemlerinde (downlink MU-MIMO) kullanıcılar arası girişimi kontrol ederek toplam veri hızını artırmak için kullanılan önkodlama yöntemleri hatasız ve hatalı Rayleigh kanalları için incelenmektedir. Bu sistemler, baz istasyonundaki ve kullanıcılardaki anten sayısına ve kullanıcı sayısına göre az yüklü, kritik yüklü ya da aşırı yüklü olabilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yeni önerilmiş olan genelleştirilmiş güç yineleme önkodlamasının (GPIP) ortalama karesel hata önkodlama (MMSE) ve veri hızı bölütleme (RS) ile karşılaştırması yapılmaktadır. GPIP yönteminin hatasız kanallarda tüm yük durumlarında, MMSE yöntemi ile benzer veya ondan daha kötü sonuçlar verdiği, üstelik MMSE yönteminin daha düşük karmaşıklığa sahip olduğu gözlemlenmiştir. GPIP yöntemi hatalı kanallarda ise tüm yük durumlarında MMSE yönteminden daha iyi, RS yönteminden daha kötü sonuç vermektedir ve MMSE yöntemine göre daha kısa sürede çalışmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this paper, precoding methods used in downlink multi-user, multi-input multioutput systems (downlink MU-MIMO) for Rayleigh channels with perfect and imperfect channel knowledge are investigated. Precoding methods provide inter-user interference management and are designed to maximize the achievable sum rate. Downlink MU-MIMO systems can be underloaded, critically loaded or overloaded depending on the number of antennas at the base station and users and the number of users. This study provides a comparison between the generalized power iteration precoding (GPIP) (which is newly proposed in the literature) with the minimum mean square error precoding (MMSE) and rate splitting (RS). It is observed that for channels with perfect knowledge, the GPIP method results in similar or worse sum rate performance than the MMSE method in all load cases. Moreover, the MMSE method has lower complexity. For channels with imperfect knowledge, GPIP has better performance than MMSE method, but worse performance than RS method and performs faster than the MMSE in all different load cases.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrik ve Elektronik Mühendisliğien_US
dc.subjectElectrical and Electronics Engineeringen_US
dc.subjectçok kullanıcılıen_US
dc.subjectçok girdili çok çıktılı sistemler (MU-MIMO)en_US
dc.subjectgenelleştirilmiş güç yineleme önkodlaması (GPIP)en_US
dc.subjectminimum ortalama karesel hata önkodlaması (MMSE)en_US
dc.subjectyarı dik kullanıcı seçimli sıfıra zorlayıcı önkodlama (SUSZF)en_US
dc.subjectveri hızı bölütleme (RS)en_US
dc.subjectmulti-user multiple input multiple output systems (MU-MIMO)en_US
dc.subjectgeneralized power iteration precoding (GPIP)en_US
dc.subjectminimum mean square error precoding (MMSE)en_US
dc.subjectsemi-orthogonal user selection zero forcing precoding (SUSZF)en_US
dc.subjectrate splitting(RS)en_US
dc.titleÇok kullanıcılı çok antenli aşağı gönderim sistemlerien_US
dc.title.alternativeDownlink multi-user mimo systemsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineeringen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.institutionauthorYalçınduran, Çınar-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
692752.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

20
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.