Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlavcı, Tansu-
dc.contributor.authorGümüş, Gizem-
dc.contributor.authorTekin, M. Ehil-
dc.contributor.authorTekeş, Burcu-
dc.contributor.authorÜzümcüoğlu, Yeşim-
dc.date.accessioned2022-01-15T12:58:47Z-
dc.date.available2022-01-15T12:58:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1302-3284-
dc.identifier.issn1308-0911-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.16953/deusosbil.536737-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRM01USTFOUT09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8155-
dc.description.abstractMotosiklet sürücülerinin kişilik özellikleri ve risk algıları ile motosiklet kullanımtarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanan bu çalışma alanyazındaki ilk araştırmaniteliğini taşımaktadır. Çalışmanın örneklemini 17-58 yaş aralığındaki motosiklet ehliyetiolan 201 erkek katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada Temel Kişilik Özellikleri Envanteri,Risk Algısı Ölçeği ve Motosiklet Kullanım Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan hiyerarşikregresyon analizi sonuçlarına göre, hız ihlali kişilik özelliklerinin alt boyutlarından olanduygusal tutarsızlık ve olumsuz değerlik ile pozitif yönde ilişkiliyken; risk algısı ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Dışadönüklük ile motor kontrol hataları arasında pozitif yöndeilişki olduğu bulunmuştur. Uyumluluk ve duygusal tutarsızlık boyutlarının motor kontrolhataları ile negatif yönde ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Sorumluluk ve risk algısınınakrobasi ile arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Olumsuz değerlik ile trafikhataları boyutu arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışma risk algısının,kişilik özellikleri ile birlikte incelendiğinde de motosiklet kullanım tarzı ile ilişki olduğunugöstermektedir. Bulgular doğrultusunda kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar göz önündebulundurularak ehliyet kursu eğitimleri için farklı yöntemler geliştirilmesi ve yol güvenliğineolumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study is the first research in literature which investigated the relationships between motorcycle rider behaviors, personality characteristics and risk perception. The participants were 201 male participants who have motorcycle license. The age range of the participants was between 17 and 58 years. In the current study, Basic Personality Traits Inventory, Risk Perception Scale and Motorcycle Rider Behavior Questionnaire were used. According to the results of the hierarchical regression analysis, speed violation was positively related with neuroticism and negative valance, and negatively related to risk perception. While there was a positive relationship between extraversion and motor control errors, results showed that agreeableness and neuroticism dimensions were negatively related with motor control errors. . It was found that there was a negative relationship between responsibility and risk perception and stunts. There was a positive correlation between negative valence and traffic errors. The results highlight that risk perception is related with motorcycle rider behaviors even when it is examined with personality traits. Considering possible differences between personality traits in line with the findings, it is aimed to develop different methods for driver's license trainings and make a positive contribution to road safety.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKişilik Özellikleri Ve Risk Algısının Motosiklet Kullanım Tarzı İle İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Motorcycle Rider Behaviours, Personality Characteristics And Risk Perceptionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Psychologyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage299en_US
dc.identifier.endpage320en_US
dc.institutionauthorÜzümcüoğlu Zihni, Yeşim-
dc.identifier.doi10.16953/deusosbil.536737-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.openairetypeArticle-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextnone-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.