Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8459
Title: Kurumsal bir değişiklik yönetim sistemi tasarımı ve gerçekleştirimi
Other Titles: Design and implementation of an institutional change management system
Authors: Abul, Osman
Ünsal, Sertel Asım
Keywords: Change management
Production
Değişim yönetimi
Üretim
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Minor changes in the complex operations of the design and production phases can affect the whole process overall. Institutional Change Management System aims to implement such changes with a scientific approach, handling the job?s quality with a post modern engineering approach, assuring, integrating them with the current system, managing them, making it suitable for upgrading the system and operate with a suitable value cost. This thesis aims to pass on to the e-IT System by decreasing the loss of source where increasing the speed of test processes, employers performances and the reliability of decision-making mechanisms at the same time.
Üretim, imalat ve tasarım süreçleri içerisindeki karmaşık işlemlerde ortaya çıkabilecek çok ufak değişiklikler süreçte büyük etkilere yol açar. Kurumsal Değişiklik Yönetim Sistemi bu değişikliklere bilimsel bir yaklaşımla, modern anlamda bir mühendislik yaklaşımı ile ele alarak yapılan işin kalitesini, güvencesini, hızını, organizasyonunu, yönetilmesini, mevcut yapıya uyumluluğunu, gelişmeye açık olması ve uygun değer maliyetle işlemin yapılmasını amaçlar. Bu tez süreçlerin hızını, çalışanlarının performansını ve karar mekanizmalarının güvenilirliğini artırarak zaman ve kaynak israfını azaltarak kağıtsız bilgi sistemine geçmeyi hedefler.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdh0pcAdvOC2jhkPOfVtre6ovn9tT0VxbLudUOAPAj84u
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8459
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
251634.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

10
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.