Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8512
Title: SONATA: Özelleştirilmiş adres yazmaçları ile enerji tasarrufu
Other Titles: SONATA: Specialized address registers to reduce power consumption
Authors: Ergin, Oğuz
Ayaz, Esra Nur
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB ETÜ
Source: Ayaz, E. N. (2021). SONATA: Özelleştirilmiş adres yazmaçları ile enerji tasarrufu (Yüksek Lisans tezi, TOBB ETÜ). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Abstract: Modern bilgisayarlar, adres çevrimini gerçekleştirmek için sayfa tabloları kullanmaktadır. Çevrimin yapılabilmesi için 5 bellek erişimi gerekmektedir. Bu sıkça gerçekleşen bellek erişimlerine ciddi bir yük bindirmektedir. Adres çevriminin kapsadığı alan kullanılan sisteme göre değişmekle birlikte genellikle sayfa boyutuyla (4KB) kelime boyutu (8 bayt) arasında büyük bir boyut farkı bulunmaktadır. Sonuç olarak yazmaç öbeğinin ciddi bir kısmı büyük kısmı tekrar edilen bellek adresleriyle dolmaktadır. Dahası, sayfa tablosu için önbellek görevi gören Etkinleştirilmiş Sayfalar Önbelleği (ESÖ), yazmaçtaki sanal adreslerin bir kopyasını zaten tutmaktadır. Bu çalışmada sayfa tablosu tabanlı adres çevrimi yapan sistemlerde bu tekrar etme durumunu çözerek enerji tasarrufu ve performans artışı sağlamayı amaçladık. Bu nedenle SONATA adını verdiğimiz mikromimari değişikliği öneriyoruz. SONATA bu amaçla yazmaçların bir kısmını ayırıp sadece adresler için kullanır. Adreslerin sayfa numaraları ESÖ'de saklanır. SONATA mikromimaride asgari düzeyde değişiklik yapar ve yazmaç sayısını ile yazmaç öbeğine erişim mekanizmasını değiştirmez. SONATA yazmaç öbeğinin dinamik enerji tüketiminde %6.67'lık, ESÖ aramalarının enerji tüketiminde %38.56'lık ve AMB'nin enerji tüketiminde %1.86'lık bir tasarruf sağlar. Bunun yanında ESÖ'deki bulma oranını %3.14 artırır.
Current computing systems use page tables to perform address translation. Modern computers make 5 memory accesses to obtain a translation. This adds a serious amount of overhead to the memory access. The granularity of the address translation is typically defined by the page size employed in the system. In current systems, there is a significant discrepancy between the page size (typically 4 KiB) and the word size (8 bytes in a 64-bit system CPU). As a result, the register file in the processor fills up with partially redundant memory address operands that point to different words in the same virtual page. Furthermore, the Translation Lookaside Buffer (TLB), which is a cache for address translations, contains an additional copy of the same virtual page number in one of its entries. Our goal is to exploit this redundancy to improve the performance and energy consumption of computing systems that employ page table based address translation. To this end, we introduce SONATA, a microarchitectural modification that proposes to reserve a fraction of registers for offsets and use them as a new register type: Address registers. SONATA stores base addresses belonging to address registers in the TLB. SONATA makes minimal changes to the system and does not change the number of registers or the access mechanism to the overall register file. SONATA offers a reduction in register file's dynamic energy consumption by 6.67%, TLB's energy consumption by 38.56% and ALU energy consumption by 1.86%.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65XZgWeM5bTgG3tyyA8hVo88uXCWGJWpnsopexTq67CI1
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8512
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
716265.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

20
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.