Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8558
Title: Trafikte Bir Profesyonel Sürücü Grubu: Erkek Otobüs Sürücülerinin Trafik Kazalarına Yönelik Tutumları
Other Titles: A Group of Professional Drivers in Traffic: Attitudes of Male Bus Drivers Towards Traffic Accidents
Authors: Özkaragöz, Hande
Üzümcüoğlu, Yeşim
Issue Date: 2021
Source: Özkaragöz, H., & Üzümcüoğlu, Y. (2021). Trafikte Bir Profesyonel Sürücü Grubu: Erkek Otobüs Sürücülerinin Trafik Kazalarına Yönelik Tutumları. Nesne Dergisi, 9(21), 604-618.
Abstract: Trafik kazaları dünyada yaralanmaya bağlı ölümlerin nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Trafik kazaları sürücü odaklı değerlendirildiğinde, profesyonel sürücülerin karıştıkları trafik kazalarının genel nedenleri üzerine literatürde kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada profesyonel sürücü grubuna ait olan otobüs şoförlerinin trafik kazalarına ve kaza nedenlerine yönelik tutumları incelenmiştir. 20 otobüs sürücüsü ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular yedi temada toplanmıştır: Kazalara Yönelik Değerlendirmeler, Cinsiyet Farklılıkları, Meslektaşlar ile İlgili Pozitif Tutumlar, İhlaller, Yaş, Kurumsal Faktörler, Dışsal Faktörler. Çalışma sonuçları, profesyonel sürücü grubuna ait olan otobüs sürücülerinin trafikte kendilerini sürüş becerisi olarak daha olumlu değerlendirdiklerine ve trafik kazalarında sorumlu kişiyi karşı taraf olarak gördüklerine işaret etmektedir. Ayrıca, eğer kazaya karışan karşı taraf kadın sürücü ise zaman zaman sorumluluğun kadın sürücülere atfedildiği görülse de genellikle daha hoşgörülü davranmaya çalıştıkları bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları birey, kurum, ülke ve sosyo-politik seviyelerde değerlendirilmiştir. Böylelikle trafik kazalarında rol oynayan birçok etken olduğunu görmek adına alana katkılı sağlayan bir çalışma olmuştur. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda profesyonel sürücülere trafik kazaları ve trafik kazalarına neden olabilecek faktörler ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi kişileri daha bilinçli hale dönüştürecektir.
Traffic accidents are among the leading causes of injury-related fatalities among the world. Considering driver-oriented studies, there are limited number of research in the literature about the general causes of traffic accidents involving professional drivers. In the current study, professional drivers' attitudes towards traffic accidents and the causes of accidents were examined. Semi-structured interviews were conducted with 20 bus drivers. The findings were categorized under seven themes: Evaluations of Accidents, Gender Differences, Positive Attitudes towards Colleagues, Violations, Age, Organizational Factors, External Factors. The results of the study indicate that the bus drivers, who are a subgrop of professional drivers, evaluate themselves more positively regarding their driving skills and see the responsible person as the opposite party in traffic accidents. In addition, if the other party involved in the accident was a female driver, even they attribute the responsibility to female drivers, they generally tried to be more tolerant. The results were discussed based on individual, organizational, national and socio-political levels. In order to see that there are many factors that play a role in traffic accidents, it has been a strong study that contributes to the field. In line with these findings, developing trainings for professional drivers about traffic accidents and factors that may cause traffic accidents might make people more conscious.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/506842
https://doi.org/10.7816/nesne-09-21-08
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8558
ISSN: 2147-6489
2147-6489
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.