Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8568
Title: Türkiye’deki Mülteci Kamplarında Tasarım Kriterleri: Adana Sarıçam Konaklama Merkezi
Other Titles: Design Criteria In Turkey’s Refugee Camps: Adana Sarıçam Accommodation Center
Authors: Şenocak, Gülşah
Issue Date: 2021
Source: Şenocak, G. (2021). Türkiye’deki Mülteci Kamplarında Tasarım Kriterleri: Adana Sarıçam Konaklama Merkezi. Sanat Yazıları, (44), 343-367.
Abstract: Mültecilik ve barınma sorunu evrensel doğrusu olmayan çok katmanlı, disiplinler arası bir konudur. Dünya genelinde yaşanan acil durumlar geçici afet barınaklarını ön plana çıkarmıştır. Zorunluluktan doğan geçici barınaklarda yaşanabilirliği sağlamak İç Mimarlık disiplininin başlıca çalışma alanlarından olmalıdır. 2011 senesinden beri süregelen göç dalgaları nedeniyle mülteci kampları ve geçici afet barınakları Türkiye için öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda ülkemizde en çok mülteci barındıran ve en geniş kamp olan Adana Sarıçam Konaklama Merkezi ele alınmış, uluslararası standartlara göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı ülkemizde bulunan yerleşkelerdeki mevcut durumu ortaya koyarak, kamp tasarımında standartların geliştirilmesine yardımcı olmak adına kaynak oluşturmaktır.
The Issue of refugee and sheltering is a multi-layered, interdisciplinary study area that does not have a universal factual truth. Emergency situations around the world brought post-disaster shelters to the fore. Ensuring accommodation in temporary shelters arising from necessity should be one of the main study fields of Interior Architecture discipline. Because of the ongoing wave of immigrations since 2011, refugee camps and post-disaster shelters have become priority for Turkey. In this context, Adana Sarıçam Accommodation Center, which has the largest number of refugees and is the biggest camp in our country, has been evaluated according to the international standards. The purpose of the study is to create a resource to help develop standards in camp design by revealing the current situation in the centers in our country.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/484482
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8568
ISSN: 2458-8903
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.