Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8717
Title: COVID-19 Pandemi Süreci: Kalp Damar Cerrahi Hemşireleri Derneği
Other Titles: Cardiovascular Surgery Nurses Association During The COVID-19 Pandemic
Authors: Köken, Zeliha Özdemir
Savaş, Hafize
Çelik, Sevilay Şenol
Eroğlu, Derya
Issue Date: 2020
Source: Özdemi?r Köken, Z., Savaş, H., Çeli?k, S. Ş., & Eroğlu, D. (2020). COVID-19 Pandemi Süreci: Kalp Damar Cerrahi Hemşireleri Derneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(4), 365–368. https://doi.org/10.5222/KUHEAD.2020.88785
Abstract: Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı, yüksek yayılım hızı ve mortalite oranları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın hızlı yayılımı ve yoğun bakım gereksinimi, tüm dünyada ve Türkiye’de pandemi hastanelerinin oluşturulmasına neden olmuştur. Pandemi hastanelerinde koronavirüs olgularının yönetiminde görev almak üzere özel ekipler oluşturulmuştur. Bu ekiplerin en çok sorumluluk alan en önemli üyelerinden biri hemşirelerdir. Farklı alanlarda çalışan hemşire ler bu süreçte pandemi klinik ve yoğun bakımlarında görev almışlardır. Kritik hasta bakımı, mekanik ventilasyon desteği, kardiyopulmoner re süsitasyon, mekanik dolaşım desteği, acil durum yönetimi konularında deneyimli olan kalp damar cerrahi hemşireleri de pandemi ekipleri içe risinde hizmet vermiştir. Bu makalede, pandemi sürecinde görev alan kalp damar cerrahi hemşirelerinin bu süreçte yerine getirdikleri görev ve sorumluluklar, yaşadıkları sorunlar ve gereksinimleri, sürece katkı ları değerlendirilmiştir.
The novel coronavirus disease, which started in China and affected the whole world, has been declared a pandemic by the World Health Organization due to its high rapid spread and mortality rates. The rapid spread of the disease and need for intensive care caused the establishment of pandemic hospitals in Turkey and all over the world. Special healthcare teams have been formed to take part in the management of coronavirus cases in pandemic hospitals. One of the most important team members who take the most responsibility is nurses. Nurses working in different fields took part in the pandemic clinics and intensive care units in this process. Cardiovascular surgery nurses, who are experienced in critical patient care, mechanical ventilation support, cardiopulmonary resuscitation, mechanical circulation support, and emergency situation management, also served on the pandemic teams. In this article, the duties and responsibilities of cardiovascular surgery nurses, their problems and needs during the pandemic process, and their contribution to the process were evaluated.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/487684
https://doi.org/10.5222/KUHEAD.2020.88785
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8717
ISSN: 2618-5741
2618-5741
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.