Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKirca, Ismail-
dc.date.accessioned2022-11-30T19:25:48Z-
dc.date.available2022-11-30T19:25:48Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1300-1396-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/515164-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8994-
dc.description.abstractUsûlsüz çağrı sebebiyle anonim şirket genel kurul toplantısına katılamayan pay sahibi, yokluğunda alınan kararların iptalini isteyebilir. Yargıtay içtihatlarına göre sırf çağrının usûlsüz olduğu gerekçesiyle açılan bir iptal davasının başarıyla sonuçlanabilmesi için, pay sahibinin sahip olduğu oy oranının genel kurul kararının alınmasında etkili olması gerekir. Keza yokluğunda alınan karar içeriği itibariyle hukuka uygunsa, toplantıya katılamayan pay sahibinin açacağı iptal davası reddedilmelidir. Yargıtay’ın bu tavrı sonucunda pay sahibi, genel kurula katılma, genel kurulda müzakere edilen konular hakkında görüş açıklama ve öneride bulunma ile oy hakkı gibi vazgeçilemez haklarından yoksun bırakılmakta, pay sahipliği konumu işlevini önemli ölçüde yitirmektedir. İşte bu makalenin konusu Yargıtay’ın söz konusu içtihatlarının pay sahibinin Ay m. 35 ve AİHS Ek Protokol (1) m. 1 hükümleriyle korunan mülkiyet hakkını ihlâl sonucunu doğurup doğurmadığıdır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBanka ve Ticaret Hukuku Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecten_US
dc.titleANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI USÛLÜNE UYULMAMASI TOPLANTIYA KATILAMAYAN PAY SAHİBİNİN MÜLKİYET HAKKINI İHLÂL EDER Mİ? -Farazî Bir Bireysel Başvuru Çerçevesinde İnceleme-*en_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.institutionauthorKirca, Ismail-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid515164en_US
dc.ozel2022v3_Editen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.