Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/906
Title: Masaüstü ve mobil bilgisayarları destekleyen bilgi tabanlı yeni bir kimlik doğrulama yönteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
Other Titles: Desing, implementation, and usability evaluation of a novel knowledge-based authentication scheme supporting both desktops and mobile devices
Authors: Bıçakcı, Kemal
Çil, Uğur
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Çil, U.(2013).Masaüstü ve mobil bilgisayarları destekleyen bilgi tabanlı yeni bir kimlik doğrulama yönteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: In today's world, the number and opportunities of Internet access possibilities are rapidly increasing and developing. As a result of this situation, smart-phones and other mobile devices began to be commonly used in day-to-day life. Moreover, most of the online services want their users to authenticate themselves firstly. However, because of less friendly input methods, using traditional text-based passwords becomes even more tedious on these devices. To cope with these drawbacks on mobile devices and provide a scheme supporting both desktop and mobile devices, we propose a hybrid knowledge-based authentication scheme, gridWordX, which combines text and graphical elements. We conduct lab and web studies to compare usability of gridWordX with text-based passwords. The results show that gridWordX has significantly shorter login times on a mobile device and maintains comparable login times on a desktop machine.
Günümüz dünyasında İnternete erişim olanakları hızlı bir şekilde gelişmekte ve çoğalmaktadır. Bu eğilimin bir neticesi olarak da akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve diğer tür mobil cihazlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İnternet üzerinde varlığını sürdürmekte olan birçok sistem ve/veya servis kullanıcılarından öncelikle kendilerini tanıtmalarını istemektedir. Bu isteğin sonucu olarak bahsi geçen cihazlardan metin tabanlı parolaların girişi son kullanıcılar açısından oldukça sıkıntılı bir süreç olabilmektedir. Büyük boyutlu fiziksel bir klavyeye sahip olmayan bu tür cihazlarda metin tabanlı parolaları girmek hem hata yapmaya daha yatkındır, hem de daha uzun zaman gerektirmektedir. Bu dezavantajlara çözüm bulabilmek amacı ile önerdiğimiz gridWordX yöntemi klasik metin tabanlı parola girişi ile grafik parola yaklaşımın aynı anda kullanılmasına olanak sağlayan ve masaüstü cihazlar ile mobil cihazlarda aynı anda kullanılabilen melez bir bilgi tabanlı kimlik doğrulama yöntemidir. Bu tez kapsamında gridWordX için çeşitli kullanıcı çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaların sonucunda katılımcıların mobil cihazlarda gridWordX?i kullanarak sisteme giriş yapmalarının metin tabanlı parolaları kullanarak giriş yapmalarından daha kısa sürdüğü gözlenmiştir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/906
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
346547.pdfUğur Çil_tez1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

2
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.