Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/933
Title: Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksinde yer alan firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notunun marka değeri üzerindeki etkisinin analizi
Other Titles: The analysis of impact of the rating scores of firms in Borsa İstanbul corporate governance index on brand value
Authors: Aktaş, Ramazan
Alp, Ali
Gökçe, Atilla
Karslıoğlu, Ozan
Keywords: Borsa İstanbul
İstanbul Stock Exchange
Firmalar
Firms
Kurumsal yönetim
Corporate governance
Kurumsal yönetim endeksi
Corporate governance index
Marka değeri
Brand value
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Karslıoğlu, O.(2014).Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksinde yer alan firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notunun marka değeri üzerindeki etkisinin analizi .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Bu tez çalışması Türkiye'de Ağustos 2007'den bu güne hesaplanmakta olan BİST Kurumsal Yönetim endeksine dâhil şirketlerin kurumsal yönetim performanslarının marka değerleri üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Kurumsal yönetim başlığı altında hesaplanan pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu ve bunların genel ortalaması olarak hesaplanan notların her biri için ayrı ayrı analiz yapılmış olup marka değeri ile aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın ilk aşamalarında kurumsal yönetim kavramının dünyada ortaya çıkışı ve gelişimi süreci incelenmiş, bununla ilgili literatürde bulunan kaynaklar araştırılarak derlenmiştir. Daha sonra marka ve marka değerleme kavramları ile ilgili yapılmış araştırmalar incelenerek piyasada kullanılan marka değerleme yöntemlerine literatür araştırmasında yer verilmiştir Yapılan analizler sonucunda kurumsal yönetim ilkelerinden sadece pay sahipleri ve cari dönem kamuyu aydınlatma ve şeffaflık uygulamaları ile marka değeri arasında anlamlı ve olumlu ilişki bulunmuştur. Diğer ilkeler ile ilgili yapılan analiz sonuçları yeterli istatistiki anlamlılık gösterememiştir.
The aim of this study is to analyze the impact of the corporate governance rating scores and performances' of fırms in Borsa Istanbul Corporate Governance Index on their brand value. Measured in the scope of corporate governance rating, shareholders, public disclosure & transparency, stakeholders, board of directors and overall score for corporate governance are analyzed individually in order to find out the impact on brand value. In the literature review, firstly emergence and development of corporate governance is researched and mentioned. Then, sources about brand, brand value and brand valuation are studied and given place in this section. The result of this study shows that shareholders and current year's public disclosure & transparency ratings has significant and positive effects on brand value. Analysis of other principles are not provided enough significance
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/933
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
358454.pdfOzan Karslıoğlu_tez1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

46
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.