Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/954
Title: Acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlaması
Other Titles: Determining the locations of emergency medical service facilities
Authors: Aytaç, Berrin
Konak, Ecem
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Konak, E.(2014).Acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlaması.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Bu çalışmada, acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlanması problemi ele alınmaktadır. Bu problem, talebin bölünebilir olduğu kapasiteli tesis yer seçimi problemi olarak modellenmiştir ve talebi en düşük maliyetle karşılarken talep noktaları ile acil servis yerleşimleri arasında maksimum bir servis süresini de garantilemektedir. Acil tıbbi yardım istasyonları yerlerine ve bu yerleşimlere atanan talebin büyüklüğüne göre belirlenen acil servis aracı sayılarına (istasyon kapasitelerine) karar verilmesini içeren deterministik bir optimizasyon modeli ile talebin belirsiz olduğu ve hizmet seviyesi kısıtının yer aldığı iki aşamalı bir stokastik optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Her iki optimizasyon modeli JAVA programlama dilinde kodlanmış, CPLEX ile çözülmüştür. Deterministik model için iki aşamadan oluşan sezgisel bir çözüm yöntemi önerilmiştir. Geliştirilen sezgisel yöntem, farklı örnek problemler kullanılarak denenmiş ve performansı çözüm kalitesi ve çözüm süresi açısından değerlendirilmiştir. Problem parametrelerindeki değişimin önerilen çözüm yöntemi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.
This study deals with the problem of optimally locating and designing emergency medical service systems. The problem is formulated as a multi-source capacitated fixed charge facility location model. The model minimizes the total cost of meeting demand while guaranteeing a maximum service response time. In order to determine the locations and capacities of emergency medical service locations, defined in terms of the number of emergency service vehicles, service requests are first assumed deterministic. The uncertainty in service requests is then introduced using a scenario-based two-stage stochastic programming approach together with the concept of service levels that allows a maximum number of service requests being not responded. Both optimization models are coded in JAVA programming language and solved using the optimization solver CPLEX. For the deterministic model, a two-stage constructive heuristic is proposed; the performance of the proposed heuristic is evaluated in terms of the solution quality and solution time using a large set of problem instances. The impact of the changes in the problem parameters on the performance of the heuristic is also investigated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/954
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371095.pdfEcem Konak_tez619.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

44
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.