Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9559
Title: Kazuo Ishiguro'nun Çocukluğumu Ararken adlı Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım
Authors: Serdaroğlu, Duygu
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2017
Abstract: 1980'li yılların ortasında "yeni" bir edebi teori/yaklaşım olarak ortaya çıkan Yeni Tarihselcilik kuramı tarih anlayışına yeni bakış açıları sunmaktadır ve öznel tarih anlayışlarına vurgu yaparak geleneksel tarih anlayışına meydan okumaktadır.Yeni Tarihselcilik akımı tek bir tarih olmadığına ve çoklu tarih anlayışına inandığı için tarihin kendisiyle değil tarih(ler)in nasıl temsil edildiği ile ilgilenmektedir. Bu makalenin amacı Kazuo Ishiguro'nun Çocukluğumu Ararken adlı romanına Yeni Tarihselcilik edebi teorisi/yaklaşımı çerçevesinde zaman, bellek ve anlatım tekniği kavramlarına değinerek tarih temsilini incelemek ve böylece tarihin çeşitli öznel temsilleri ile kişisel ve genel tarihin nasıl iç içe geçtiğini ortaya çıkartmaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/253099
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9559
ISSN: 1303-0094
2149-5459
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.