Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9565
Title: Cypriot Muslims Among Ottomans, Turks And Two World Wars
Authors: Xypolıa, Ilıa
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2011
Abstract: Bu makale iki dünya savaşı arasındaki dönemde şekillenen seküler Türk kimliğine odaklanmaktadır. Kıbrıs Müslüman toplumunun iç kırılmaları ele alınarak Kıbrıslı Türk kimliğinin oluşumu açıklanmaktadır. Makalenin ana argümanı, Kıbrıs Müslüman toplumunun iki dünya savaşı arasındaki dönemde yaşadığı ayrışmanın Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı dönemde yaşanan reformcu ve gelenekçi trendler arasındaki çatışmanın bir yansıması olarak tezahür ettiğidir. hükümeti geleneksel seçkinlerle işbirliği içindeydi. Aynı zamanda sekülerleşme yanlısı Müslüman nüfus, iktisadi konularda Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapmaktaydı. 1930lu yıllar seküler bir Kıbrıslı Türk kimliğinin gelişmesinde en önemli yıllar oldu. Kıbrıs'ın Müslüman toplumu arasındaki "iç çatışma" İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ile sekülerleşme taraftarlarının zaferi ile sona erdi
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/250075
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9565
ISSN: 2717-896X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.