Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9566
Title: The importance of studying inherited hematological disorders in ancient Anatolian populations
Authors: Akar, Nejat
Doğan, Yeşim Alakoç
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2011
Abstract: Antik örneklerden DNA elde edilebileceğinin anlaşılmasından önce antropologlar tarih öncesi insan kalıntılarından elde ettikleri bilgilere modern topluluklardan elde edilen populasyon genetiği bulgularını da ekleyerek evrimsel süreçler ve göç yolları ile ilgili yoruma ulaşmaya çalışırlardı. Günümüzde antik topluluklar üzerinde gerçekleştirilebilen DNA analizleri antropologların bu çabasına büyük katkı sağlamaktadır. Uygulamadaki tüm güçlüklere rağmen sağlayacağı önemli bilgi nedeni ile antik DNA analizini uygulamayı seçen birçok bilimadamı istatistiksel olarak sonuçları daha rahat değerlendirildiğinden öncelikle mitokondriyal DNA ve Y kromozomu üzerindeki farklılıklara odaklanmıştır. Bu eğilimin sebebi, diploit genom üzerinde bulunan farklılıkların daha bilgilendirici olmalarına rağmen değerlendirme açısından birçok güçlüğü de beraberinde getirmesidir ve bu sorun ile başa çıkabilmek için modern topluluklarda derinlemesine analiz edilmiş mutasyonların tercih edilmesi gerekmektedir. Günümüzde en iyi değerlendirilmiş mutasyonlar yaygın görülen belli kalıtsal bozukluklarla ilişkilendirilmiş olanlardır. Bunların içerisinde hematolojik bozukluklar ile ilişkilendirilen ve evrimsel süreçleri son derece iyi bilinen globin ve faktör V genlerinde yer alan beta talasemi, orak hücre anemisi ve FVL mutasyonları iyi adaylardır. Bu yüzden paleolitik dönemden itibaren birçok farklı kültüre evsahipliği yapan ve adı geçen mutasyonların yüksek prevalanslarda gözlendiği Anadolu, insan evrimi ve göç yollarının anlaşılması için eşsiz bir kaynak sunmaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/153010
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9566
ISSN: 1300-7777
1308-5263
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.