Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9568
Title: Halide Edip Adıvar’ın Hindistan’daki konferansları
Authors: Bilkan, Fuat. Ali
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2011
Abstract: Halide Edip Adıvar (1884-1964), 1935 yılında Hindistan’a, bir seri konferans vermek üzere davet edilmiştir. Bu gezisindeki intibâlarını “Inside India” adlı eserinde anlatan yazarın konferans metinleri de “Conflict of East and West in Turkey” (Türkiye’de Doğu-Batı Çatışması) adıyla 1935 yılında İngilizce olarak basılmıştır. Halide Edip’in 1955’te kaleme aldığı “Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri” ile benzer bölümler taşıyan bu eserin mahiyeti ve yazarın Hindistan’a davetinin sebepleri üzerinde durmak, yazarın farklı dönemlerdeki siyasî düşüncelerinin tespiti bakımından önem taşımaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/112984
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9568
ISSN: 1301-0549
2822-6348
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.