Browsing by Author 258884

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2017Analysis of geographical variations in the epidemiology and management of non-valvular atrial fibrillation: results from the RAMSES registry.Doğan, V.; Başaran, Ö.; Biteker, M.; Özpamuk Karadeniz, F.; Tekkesin, A.İ.; Çakıllı, Y.; Türkkan, C.; Hamidi, M.; Demir, V.; Gürsoy, M.O..; Tek Öztürk, M.; Aksan, G.; Seyis, S.; Ballı, M.; Alıcı, M.H..; Bozyel, S.; Kırma, C.; ATLAS Collaborators
Jan-2017Aort ve Mitral Kapak Darlığının Koroner Kalsiyum Skorlama Tekniği Kullanılarak Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisinin AraştırılmasıGökaslan, Serkan; Çelebi, Savaş; Kocaoğlu, İbrahim; Gökaslan, Çiğdem; Çelebi, Özlem Özcan; Vural, Murat
Apr-2017Elektriksel Kardiyoversiyonla Sinüs Ritmi Sağlanan Persistan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinüs Ritmi İdamesinde Kısa ve Uzun Dönem İdame Amiodaron Tedavisinin Etkinliklerinin KarşılaştırılmasıÇelebi, Savaş; Çelebi, Özlem Özcan; Gökaslan, Serkan; Canbay, Alper; Aydoğdu, Sinan; Diker, Erdem
2018Kritik Bacak İskemisi Olan Hastalarda Diz Altı Perkütan Balon Anjiyoplasti Sonuçlarımızİlkay, Erdoğan; Çelebi, Özlem Özcan; Çelebi, Savaş; Yağmur, Ayşel; Canbay, Alper; Kaçmaz, Fehmi
2019Platelet to lymphocyte ratio predicts all-cause mortality in patients with carotid arterial diseaseTek, Müjgan; Çetin, Mehmet Serkan; Diker, Erdem; Çelebi, Savaş; Amasyalı, Basri ; Berkalp, Berkten 
Apr-2017Reversible first-degree atrioventricular block due to hyperthyroidismÇelebi, Aksüyek Savaş ; Amasyalı, Basri 
2019An unusual cause of angina pectoris due to dynamic coronary artery compression and successful treatment with cardiac surgical reconstructionÇelebi, Savaş; Çelebi, Özlem Özcan; Amasyalı, Basri ; Aybek, Tayfun