Browsing by Author Sankır, Nurdan Demirci

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Application of efficient photoelectrodes prepared by chalcogenide nanoparticle and cesium lead bromide perovskite sensitized 3D-ZNO nanostructure in photoelectrochemical solar cellsFaraji, Mehrdad
2016Bakır indiyum sülfür ince film güneş pillerinin bükülebilir ve cam alt taşlar üzerine sprey piroliz yöntemi ile üretimi Aydın, Erkan
2018Bakır-İndiyum-Sülfür Kalkoprit Yarıiletken İnce Filmlerin Fotoelektrokimyasal Güneş Pili UygulamalarıSankır, Nurdan Demirci; Parlak, Mehmet
2014Bükülebilir kalkopirit ince film güneş pilleri için kontak dizaynı ve optimizasyonuUğur, Esma
2021CsPbBr3 and Cs4PbBr6-CsPbBr3 composite perovskite sensitization of 3D-ZnO nanostructures for enhanced photoluminescence emissionAltaf, Çiğdem Tuç; Abdullayeva, Nazrin; Sankır, Mehmet ; Sankır, Nurdan Demirci
2022Efficient Hydrogen Generation with Co3O4@TiO2-g-C3N4 Composite Catalyst via Catalytic NaBH4 HydrolysisÇolak, Tuluhan O.; Altaf, Çiğdem Tuç; Minkina, Valentina G.; Shabunya, Stanislav, I; Sankır, Mehmet ; Sankır, Nurdan Demirci; Kalinin, Vladimir, I
2012Güneş pili uygulamaları için bakır indiyum sülfür absorblayıcı filmlerin ultrasonik sprey ısıl ergime yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonuAydın, Erkan
2013İndiyum sülfür ince filmlerin sprey ısıl ergime yöntemi ile üretilmesi ve elektro-optik karakterizasyonlarının yapılmasıUluer, Ezgi
2022Multimorphological zinc oxide: Synthesis and investigation of solar driven hydrogen generation and optoelectrical propertiesAbdullayeva, Nazrın
2017Nanoyapılı malzemelerin sentezlenmesi, fotokatalitik ve fotoelektrokimyasal performanslarının incelenmesiYolaçan, Demet
2019Sprey piroliz yöntemiyle Cu(In,Ga)(S,Se)2 ince film foto elektrokimyasal güneş hücrelerinin geliştirilmesiŞahsuvar, Nazire Simay
2021Synthesis of Cu(In,Ga)S-2 nanoparticles via hot-injection method and incorporation with 3D-ZnO/In2S3 heterojunction photoanode for enhanced optical and photoelectrochemical propertiesAltaf, Çiğdem Tuç; Sankır, Mehmet ; Sankır, Nurdan Demirci
2022Tandem perovskit foto-elektrokimyasal güneş pilleri için elektron ve boşluk taşıyıcı tabakaların geliştirilmesiCoşkun, Özlem
2016Yakıt pili sistemlerinde ve akış bataryalarında kullanılmak üzere ileri enerji malzemelerinin geliştirilmesi ve test edilmesiSemiz, Levent