Browsing by Project

Showing results 224 to 243 of 392 < previous   next >
Title
Mimari Konsept Proje Tasarımı ve Danışmanlığı
Mimari Konsept Proje Tasarımı ve Danışmanlığı-2
Mimarlık Birinci Sınıf Eğitimi İçin Sanal Gerçeklik Ortamında İş Birlikli Tasarım Uygulamaları Araştırması
Minimal İnvasiv Cerrahi Cihaz “MIS HERO” Projesi
Moleküler Baskılı Polimerik Nanoçubuk Dizilimlerinin Entegre Elektro-Optik Biyotarayıcı Uygulamaları İçin Tasarım ve Üretimi
Moleküler Modelleme Yöntemleri ile Toksin Peptitlerinden İlaç Tasarımı
Nano-Fotonik Yapıların Sezgisel Olmayan Yöntemlerle Tasarımı
Nano-Gözenekli Alümina Balistik Panel Tasarımı
Nanoakışkanlarla Zorlanmış Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Analizi
Nanoakışkanların Titreşim Kontrollü Isı Aktarım Tüplerinde Kullanımı
Nanoselüloz Kompozitlerin Güçlendirici Olarak Depreme Dayanıklı Yapı Teknolojoisinde Kullanımı
Negatif Basınçlı Enfeksiyon Ambulansı Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Nitrat Tuzlarının Termo-Fiziksel Özelliklerini Geliştirmek İçin Deniz Kestanesi Görünümlü Alüminyum Oksit Nanogözenekli Kürelerin (DEKALON’lerin) Tasarımı
Nörofibromatozis Tip 1 Tümör Doku Örneklerinde Mitokondriyel miRNA Verilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılma Potansiyeli Olan, Membran Bazlı, Enzimatik Olmayan Biyosensör Tasarlanması ve Test Edilmesi
Nörotransmiter İletimin Sağlanması İçin Sentetik Sinir Uçlarının Geliştirilmesi
Nötrofil Er Stresi ile Plazma ve Nötrofil Fortilin Seviyesinin, Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Ataklarda Kortikosteroitlerin, Atak Önlemede 1. ve 2. Basamak Tedavilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Biyobelirteç Olarak Kullanımının Araştırılması
Numerical Methods for Nonlocal Problems (NUMERICS4NLP)
Ontoloji Tabanlı Uzman Sistem: Atık Yönetimi Bilgi Sistemi
Optimal Kamu Alımı İhaleleri Ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi