Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 316 to 335 of 363 < previous   next >
Title
Transformation of World Political Society and the Asian Community
Transformation of World Political Society and the Asian Community 2
Transformation of World Political Society and the Asian Community 3
Turkey-Japan Research Project on Post-COVID-19 Geopolitical Environment: Global Health Diplomacy and New Trends in Maritime Security
Türk Dillerinde Düzensizlikler
Türkiye İmalat Sanayinde Firma Heterojenliği ve Dış Ticaret
Türkiye Şeker Fabrikaları: Endüstri Miras Alanı/ Yapıları Olarak Araştırılması, Belgelenmesi, Değerlendirilmesi ve Korunması
Türkiye'de Eğitimin Mutluluk Üzerine Nedensel Etkileri
Türkiye'de Güneş Termik Santrallerinin Fizibilite Çalışması: Maliyet-Fayda Analizi
Türkiye'de Hanehalkı Tüketiminin Belirleyicileri ve Tüketimde Grup Etkisi Üzerine Ampirik Analiz Çalışması
Türkiye'de Mimarlik Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü
Türkiye'de Taşımalı Eğitim Programının Etkilerinin Analizi
Türkiye'deki Gelir Eşitsizliğinin Analizi
Türkiye'nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Katkı Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesi
Türkiye'nin Terörle Mücadele Kapasitesini Geliştirmek: Gençlik Boyutu
Tıbbi Alet Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Uçak Yapılarının ve Yapısal Test Adetlerinin Olasılıksal Yöntemler Kullanarak Eşzamanlı Optimizasyonu
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi
Ultrasonik Sprey Isıl Ergime Yöntemi ile Bükülebilir CIGS Güneş Pillerinin Üretimi ve Elektro-Optik Performanslarının İncelenmesi