Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 322 to 341 of 363 < previous   next >
Title
Türkiye Şeker Fabrikaları: Endüstri Miras Alanı/ Yapıları Olarak Araştırılması, Belgelenmesi, Değerlendirilmesi ve Korunması
Türkiye'de Eğitimin Mutluluk Üzerine Nedensel Etkileri
Türkiye'de Güneş Termik Santrallerinin Fizibilite Çalışması: Maliyet-Fayda Analizi
Türkiye'de Hanehalkı Tüketiminin Belirleyicileri ve Tüketimde Grup Etkisi Üzerine Ampirik Analiz Çalışması
Türkiye'de Mimarlik Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü
Türkiye'de Taşımalı Eğitim Programının Etkilerinin Analizi
Türkiye'deki Gelir Eşitsizliğinin Analizi
Türkiye'nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Katkı Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesi
Türkiye'nin Terörle Mücadele Kapasitesini Geliştirmek: Gençlik Boyutu
Tıbbi Alet Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Uçak Yapılarının ve Yapısal Test Adetlerinin Olasılıksal Yöntemler Kullanarak Eşzamanlı Optimizasyonu
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi
Ultrasonik Sprey Isıl Ergime Yöntemi ile Bükülebilir CIGS Güneş Pillerinin Üretimi ve Elektro-Optik Performanslarının İncelenmesi
Uyumluluk Oranı Etkilerinin Altında Yatan Bilişsel Süreçlerin İncelenmesi
Üç Aday, Bir Medya: Çok Partili Hayatta, Medya-Siyasi Rekabet Etkileşiminin Matematiksel Bir Model Yardımıyla İncelenmesi
Veri Yayınlamada Hassas Bilgi Gizleme
Videolardan Kamera Kimliği Belirlenmesi ve Büyük Video Veri Kümelerinde Kaynak Kamera Tespiti
WARNING: A Defense-in-depth Cyber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Cyber Attacks
WEB Uygulamalarına Yönelik Güvenlik Sistemi Geliştirme Ar-Ge Projesi Projesi Kapsamında Danışmanlık