İşbirlikli Kablosuz Haberleşmede Dik Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM)-Tabanlı Özkaynak Tahsisi


Project Title/Proje Başlığı
İşbirlikli Kablosuz Haberleşmede Dik Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM)-Tabanlı Özkaynak Tahsisi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-02-2009
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-08-2011
 
Researchers/Araştırmacılar
Ayşe Melda Yüksel Turgut,Onur Kaya,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
217148.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
108E208