Akışkan Akışları İçin Dinamik Modelleme ve Kontrol Yaklaşımları Geliştirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
Akışkan Akışları İçin Dinamik Modelleme ve Kontrol Yaklaşımları Geliştirilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-03-2010
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-03-2013
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 3501
 
Amount/Destek Miktarı
108430.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
109E233