Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) Frekansının ve Ultrason Demedi Oluşturmak İçin Transdüser Dizin Elemanlarına Uygulanan Fazların Manyetik Rezonans (MR) Görüntülerinden Çıkarılan Doku Bilgisi ile Optimize Edilmesi


Project Title/Proje Başlığı
Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) Frekansının ve Ultrason Demedi Oluşturmak İçin Transdüser Dizin Elemanlarına Uygulanan Fazların Manyetik Rezonans (MR) Görüntülerinden Çıkarılan Doku Bilgisi ile Optimize Edilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Ergün, Arif Sanlı
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-04-2011
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-10-2014
 
Consultants/Danışmanlar
Ayhan Bozkurt,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
420387.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
110E270