Akıllı Sinir Sistemi İmplantları


Project Title/Proje Başlığı
Akıllı Sinir Sistemi İmplantları
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-05-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-05-2016
 
Consultants/Danışmanlar
Hilmi Volkan Demir,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1003
 
Amount/Destek Miktarı
563760.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
113S081