Bilginin Değerinin Riske Duyarlılığa Bağlı Davranışının Farklı Yaklaşımlarla Analizi


Project Title/Proje Başlığı
Bilginin Değerinin Riske Duyarlılığa Bağlı Davranışının Farklı Yaklaşımlarla Analizi
Principal Investigator/Yürütücü
Bakır, Niyazi Onur
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-08-2011
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-02-2012
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1002
 
Amount/Destek Miktarı
13800.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
111M010