Interferon-Gama Plazma Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Mikrorna-24-3p ve Mikrorna-181d- 3p Ekspresyon Seviyesi ile Ifng Rs2069727 Genetik Polimorfizminin Multipl Skleroz Riski, Engellilik Skorları ve Glatiramer Asetat Tedavisi ile İlişkisinin İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
Interferon-Gama Plazma Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Mikrorna-24-3p ve Mikrorna-181d- 3p Ekspresyon Seviyesi ile Ifng Rs2069727 Genetik Polimorfizminin Multipl Skleroz Riski, Engellilik Skorları ve Glatiramer Asetat Tedavisi ile İlişkisinin İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-08-2021
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-08-2022
 
Researchers/Araştırmacılar
Semra Mungan,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1002
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
48.000,00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
121S345