Enfeksiyon Hastalıkları İçin Mevsimsel Dinamiklerin ve Bakteriyel Menenjit Hastalığının Türkiye'de Dönemsel Alevlenmelerinin Matematiksel Modellemesi


Project Title/Proje Başlığı
Enfeksiyon Hastalıkları İçin Mevsimsel Dinamiklerin ve Bakteriyel Menenjit Hastalığının Türkiye'de Dönemsel Alevlenmelerinin Matematiksel Modellemesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-11-2019
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-05-2022
 
Researchers/Araştırmacılar
Mehmet Fatihcan Atay,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
471442.68
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
119F167