Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı


Project Title/Proje Başlığı
Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
10-09-2015
Expected Completion/Beklenen Bitiş
10-04-2016
 
Funding Program/Fon Programı
Firma Destekli
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
36639.00
 
Currency/Para Birimi
TRY