Cebirsel Eğriler ve Üssel Toplamlar Kullanarak Bazı Kriptografik Uygulamalar


Project Title/Proje Başlığı
Cebirsel Eğriler ve Üssel Toplamlar Kullanarak Bazı Kriptografik Uygulamalar
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-02-2010
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-02-2013
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
116669.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
109T344