İlaç Kaynaklı Gen İfadesi Değişimlerinin Tahmini ve İlaç Tasarımında Kullanımı


Project Title/Proje Başlığı
İlaç Kaynaklı Gen İfadesi Değişimlerinin Tahmini ve İlaç Tasarımında Kullanımı
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-02-2019
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-06-2021
 
Consultants/Danışmanlar
Keriman Özadalı Sarı,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
355022.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
118E759