Kamu Alımı İhalelerinde Hilenin Tespiti ve Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Analizi


Project Title/Proje Başlığı
Kamu Alımı İhalelerinde Hilenin Tespiti ve Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Analizi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-03-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-09-2016
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
149865.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
113K743