Gaz Sıvı Karışımlı Sondaj Akışkanlarının Kesinti (Kırıntı) Taşıma Özelliklerinin Tayini


Project Title/Proje Başlığı
Gaz Sıvı Karışımlı Sondaj Akışkanlarının Kesinti (Kırıntı) Taşıma Özelliklerinin Tayini
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-06-2008
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-12-2010
 
Researchers/Araştırmacılar
Mehmet Evren Özbayoğlu,Selçuk Erkekol,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
122460.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
108M106