Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-09-2015
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-09-2019
 
Consultants/Danışmanlar
Mustafa Levent İnce,
Researchers/Araştırmacılar
Ali Emre Berkman,Armağan Karahanoğlu,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
457601.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
115M206