Bireycilik-Toplulukçuluk ve Dilin Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişki


Project Title/Proje Başlığı
Bireycilik-Toplulukçuluk ve Dilin Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişki
Principal Investigator/Yürütücü
Uz, İrem
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-11-2015
Expected Completion/Beklenen Bitiş
10-02-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
195037.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
115K312