Makro Ekonomiye Giriş


Project Title/Proje Başlığı
Makro Ekonomiye Giriş
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
24-03-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
25-10-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 5001
 
Amount/Destek Miktarı
95531.40
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
213B421