Karmaşık Stokastik Sistemlerin Asimptotik Özellikleri


Project Title/Proje Başlığı
Karmaşık Stokastik Sistemlerin Asimptotik Özellikleri
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Yürürlükten kaldırıldı
Start date/Başlama Tarihi
01-10-2011
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-10-2014
 
Researchers/Araştırmacılar
Ali Kokangül,Fikri Gökpınar,Rovshan Aliyev,Serkan Eryılmaz,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
82380.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
110T559