İki Boyutlu Geçiş Metali Kalkogenitlerinin Geniş Alanlı Üretimi için Çekirdeklenme Mekanizmasını Açıklayan Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Malzemenin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
İki Boyutlu Geçiş Metali Kalkogenitlerinin Geniş Alanlı Üretimi için Çekirdeklenme Mekanizmasını Açıklayan Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Malzemenin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Aras, Fikret Gonca
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-12-2021
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-12-2023
 
Consultants/Danışmanlar
Aydan Yeltik,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 2218
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
277.000,00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
118C524