Görsel-Mekansal Beceriler İçin Masaüstü Oyun Tasarımı


Project Title/Proje Başlığı
Görsel-Mekansal Beceriler İçin Masaüstü Oyun Tasarımı
Principal Investigator/Yürütücü
Dündar, İrfancan
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
17-05-2022
Expected Completion/Beklenen Bitiş
17-05-2023
 
Consultants/Danışmanlar
Aktan Acar
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 2209-A
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
4.000,00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2209-A-2021-2-3602