Atomik Kalınlıklarda İki Boyutlu Organometal Halojenür Perovskitlerin ve Perovskit/Mos2 Heteroyapılarının Üretimi ve Karakterizasyonu


Project Title/Proje Başlığı
Atomik Kalınlıklarda İki Boyutlu Organometal Halojenür Perovskitlerin ve Perovskit/Mos2 Heteroyapılarının Üretimi ve Karakterizasyonu
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-12-2022
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-06-2023
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1002
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
45.000,00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
222M295