İki Boyutlu Ba2Pbbr4 ve Ba2Pbı4 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristaller İçin En Uygun Kapsülleme Yönteminin Belirlenmesi


Project Title/Proje Başlığı
İki Boyutlu Ba2Pbbr4 ve Ba2Pbı4 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristaller İçin En Uygun Kapsülleme Yönteminin Belirlenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Çinar, Ogün
Status/Durum
Yürürlükte
Start date/Başlama Tarihi
20-03-2023
Expected Completion/Beklenen Bitiş
20-03-2024
 
Consultants/Danışmanlar
Aydan Yeltik,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 2209-A
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
6.000,00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2209-A-2022-2-4264