Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10129
Title: The role of external actors in the securitisation of asylum and migration in the EU and their impacts on the EU's normative power
Other Titles: Avrupa Birliği'nde sığınma ve göçün güvenlikleştirilmesinde dış aktörlerin rolü ve AB'nin normatif gücü üzerindeki etkileri
Authors: Meriç, Başak Yavçan
Özkan, Ali Can
Keywords: Siyasal Bilimler
Political Science
Avrupa Birliği
Normatif Güç
Güvenlikleştirme
Dışsallaştırma
Göç Yönetimi
European Union
Normative Power
Securitization
Externalization
Migration Management
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Avrupa Birliği'nin kendine özgü yapısıyla uluslararası ilişkilerde öne çıkması, normatif güç kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Bu tez, üçüncü ülkelerle işbirliği kapsamında göçün güvenlikleştirilmesi ve göç yönetiminin dışsallaştırılması politikalarına odaklanarak AB'nin normatif gücündeki değişimi incelemektedir. Tez, AB ile Fas arasındaki Hareketlilik Ortaklığı, İtalya ile Libya arasındaki Mutabakat Muhtırası ve Türkiye ile AB arasındaki geri kabul anlaşması ve mutabakatı aracılığıyla normatifliği inceleyerek üç farklı vaka çalışması sunmaktadır. Bu vakalar nitel araştırma yöntemlerinden sonuç açıklama süreç takibi yöntemiyle analiz edilmektedir. Bu çalışma, AB'nin güvenlikleştirme ve dışsallaştırma politikalarının üçüncü ülkelere pazarlık gücü ve siyasi manevra kabiliyeti verdiğini ve bunun sonucunda AB'nin üçüncü ülkelerle göç yönetiminde daha koruyucu sınır önlemleri aldığını ve göçün insan hakları boyutunu küçümsediğini, dolayısıyla normatif gücünden uzaklaşarak döngüsel bir güvenlikleştirme oluşturduğunu göstermektedir.
The European Union's prominence in international relations with its unique structure has been associated with the concept of normative power. This thesis examines the change in a normative power of the EU by focusing on the policies of securitization of migration and externalization of migration management within the scope of cooperation with third countries. Thesis presents three different case studies by examining normativity through the Mobility Partnership between the EU and Morocco, the Memorandum of Understanding between Italy and Libya, and the readmission agreement and statement between Turkey and the EU. These cases are analyzed with the explaining outcome process-tracing method, one of the qualitative research methods. This study shows that the EU's securitization and externalization policies give third countries bargaining power and political maneuverability, and as a result, the EU takes more protective border measures in migration management with third countries and underestimates the human rights dimension of migration, thus a cyclical securitization is formed by moving away from its normative power.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYZFhQwmzNpFrm9CW7tkqjxOCx0_6_hmMvE_7rLQCO5L0
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10129
Appears in Collections:Göç Çalışmaları Programları Yüksek Lisans Tezleri / Migration Studies Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
754471.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.